BiodiversitateEconomieEnergie curată

Economia albastră în Europa, un factor cheie al redresării economice verzi. Situația economiei albastre în România

Sursa: Comisia Europeană

Comisia Europeană a publicat recent „Raportul privind economia albastră a UE”, care oferă o imagine de ansamblu a performanței sectoarelor economice ale UE care au legătură cu oceanele și mediul costier. Potrivit raportului, cifra de afaceri a economiei albastre a UE  a ajuns la 750 de miliarde de euro în 2018.

Tot în 2018, s-au înregistrat 5 milioane de persoane angajate în sectorul economiei albastre, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 11,6 % în comparație cu anul precedent.

Deși sectoare precum turismul costier și marin, dar și pescuitul și acvacultura sunt grav afectate de pandemia de coronavirus, economia albastră în ansamblu prezintă un potențial enorm în ceea ce privește contribuția ei la o redresare economică verde.

În ceea ce privește România, aproape 71.000 de persoane lucrau în economia albastră în 2017, sector cu o valoare adăugată brută (VAB) de 975 de milioane de euro. Ramura cea mai importantă a economiei albastre în România este construcția și reparația de nave, industrie în care erau angajați peste 24.000 de oameni în 2017, în timp ce doar 12.600 de oameni lucrau în turismul de coastă și marin.

Sectoarelor economice care au legătură cu oceanele și mediul costier au reprezentant doar 0.6% din economia totală a României în 2016, în declin față de 2009.

De asemenea, numărul angajaților în economia albastră din România a scăzut de la 93.300 în 2009, la 70.900 în 2017.

Spre comparație, aproape 73.000 de persoane lucrau în economia albastră din Bulgaria în 2017, majoritatea (48.300) în domeniul turismului. În același an, valoarea adăugată brută a economiei albastre din Bulgaria era de 732 de milioane de euro.

Deși mediul marin este, de obicei, asociat cu activități tradiționale cum ar fi pescuitul sau transportul, el constituie cadrul unui număr tot mai mare de sectoare emergente, inovatoare, inclusiv cel al energiei marine din surse regenerabile. UE, lider mondial în tehnologia energiei oceanice, urmărește să producă până la 35 % din energia sa electrică din surse offshore până în 2050.

Pentru prima dată, raportul abordează în detaliu dimensiunea de mediu a economiei albastre, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu. Cu o scădere de 29 % a CO² per unitate de valoare adăugată brută între 2009 și 2017, dezvoltarea pescuitului și acvaculturii este ferm disociată de producția de gaze cu efect de seră. În plus, raportul subliniază corelația dintre pescuitul sustenabil și performanța economică pozitivă.

Ecologizarea se produce și în alte sectoare. Încurajat de limita de sulf pentru 2020 a Organizației Maritime Internaționale, sectorul transportului maritim urmărește din ce în ce mai mult să folosească surse de energie cu emisii mai reduse de carbon. În plus, o rețea de „porturi verzi” poate să reducă amprenta ecologică a acestor puncte de legătură importante din punct de vedere economic între ocean și continent.

Sursa: Comisia Europeană

Locuri de muncă albastre

În 2018, economia albastră a UE înregistra 5 milioane de persoane angajate, un număr de locuri de muncă cu 11,6 % mai mare decât în anul precedent. Această creștere a fost stimulată în principal de sectorul turismului de coastă. Locurile de muncă din sectorul energiei eoliene offshore s-au înmulțit de nouă ori în mai puțin de 10 ani.

Aceste cifre ilustrează faptul că economia albastră a UE a depășit impactul devastator al crizei economice și financiare din 2008. Întrucât criza actuală a coronavirusului afectează toate sectoarele economice, inclusiv economia albastră, Comisia Europeană a luat măsuri ferme de protejare a economiei UE, inclusiv a diferitelor sectoare ale economiei albastre.

Comisarul european pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Energia maritimă din surse regenerabile, alimentele provenite din mare, turismul maritim și costier sustenabil, bioeconomia albastră și multe alte activități care constituie economia albastră ne vor ajuta să ieșim din această criză mai puternici, mai sănătoși, mai rezistenți și mai durabili. Facem tot ce putem pentru a atenua impactul măsurilor restrictive de deplasare a persoanelor, pentru a proteja locurile de muncă din economia albastră și bunăstarea comunităților noastre costiere.”

UE sprijină economia albastră prin diverse instrumente. Fondul european pentru investiții strategice a investit peste 1,4 miliarde EUR în proiecte legate de energia eoliană offshore și a oferit un sprijin substanțial altor părți ale economiei albastre, inclusiv dezvoltării portuare și transportului maritim curat.

Platforma BlueInvest a Comisiei Europene și a Fondului European de Investiții a acordat granturi în valoare de 22 de milioane EUR în 2019 și de 20 de milioane EUR în 2020 pentru antreprenori inovatori care demarează în economia albastră. În plus, în 2020 a fost creat un nou fond BlueInvest. De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare finanțează o serie de proiecte în domeniul economiei albastre, se mai afirmă în raportul publicat pe 11 iunie.