Biodiversitate

Raport UE de analiză prospectivă strategică: Tranziția spre o economie verde ar putea crea 24 de milioane de locuri de muncă noi la nivel mondial

Sursa: European Comission

Tranziția spre o economie mai verde ar putea crea 24 de milioane de locuri de muncă noi la nivel mondial, iar impactul pozitiv al măsurilor ecologice asupra redresării economice după pandemie ar putea fi mai amplu decât se estima inițial, aceasta este una dintre concluziile primul raport de analiză prospectivă strategică al Comisiei Europene, studiu ce are drept obiectiv să identifice provocările și oportunitățile emergente pentru a putea ghida mai bine alegerile strategice ale Uniunii Europene.

Rezultatele analizei prospective strategice vor ghida procesul de elaborare a celor mai importante inițiative politice. Aceasta va ajuta Comisia să elaboreze politici și o legislație capabile să facă față provocărilor viitorului și să răspundă atât nevoilor prezentului, cât și aspirațiilor pe termen lung ale cetățenilor europeni. Raportul din 2020 prezintă argumentele în sprijinul utilizării analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE și introduce conceptul cuprinzător de reziliență a UE.

În concordanță cu ambițiosul Plan de redresare pentru Europa, Raportul de analiză prospectivă strategică din 2020 examinează reziliența UE din patru perspective: socială și economică, geopolitică, ecologică și digitală. Pentru fiecare dintre aceste perspective, raportul identifică capacitățile, vulnerabilitățile și oportunitățile pe care le-a scos în evidență criza și care trebuie abordate pe termen mediu și lung.

În ceea ce privește perspectiva ecologică, raportul notează că UE este liderul lumii în ceea ce privește tranziția spre o economie curată și circulară, însă notează că Europa este din ce în ce mai frecvent afectată de fenomene meteorologice tot mai distructive provocate de schimbările climatice.

Agenda cuprinzătoare de analiză prospectivă va defini prioritățile politice ale UE și inițiativele-cheie din programele de lucru ale Comisiei, precum și principalele chestiuni transversale, cum ar fi autonomia strategică deschisă a UE pentru o nouă ordine mondială, potențialul viitor al locurilor de muncă verzi și competențele necesare și suprapunerile între tranziția verde și cea digitală de la o politică la alta.