Biodiversitate

Comisia Europeană pregătește măsuri pentru prevenirea incendiilor de pădure

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, celebrată anual pe 21 martie, Comisia Europeană a publicat o serie de noi linii directoare cu scopul îmbunătățirii modului de prevenire a incendiilor de vegetație.

În ultimii ani, impactul incendiilor de pădure asupra oamenilor și naturii a devenit mai pronunțat, iar noile linii directoare examinează cumulul de factori care stau la baza acestei dinamici și revizuiesc principiile și experiențele dovedite de gestionare a pădurilor.

În cadrul Pactului Ecologic European urmează să fie lansată o nouă strategie forestieră a UE pentru 2021, care va asigura împădurirea eficientă, conservarea și restaurarea pădurilor din Europa, în vederea reducerii incidenței incendiilor de pădure.

Totodată, Comisia Europeană își propune prin intermediul Strategiei pentru biodiversitate să se asigure că UE și statele sale membre sunt echipate în mod adecvat pentru a preveni și a răspunde la incendiile majore de pădure care pot afecta semnificativ biodiversitatea din zonele forestiere.

Noua strategie a UE pentru adaptarea la schimbările climatice subliniază necesitatea de a consolida rezistența pădurilor, în condițiile în care zonele forestiere europene sunt deja direct și indirect afectate de schimbările climatice: incendii, secetă și infestări fără precedent cu gândaci și alți paraziți. Mai mult, se estimează că aceste efecte vor deveni și mai pronunțate în deceniile următoare.

Riscul incendiilor forestiere poate fi în mod eficient limitat prin îmbunătățirea gestionării și planificării utilizării terenurilor pentru a se asigura că structura, compoziția și utilizarea pădurilor și a altor zone de vegetație sunt rezistente în fața incendiilor.

Cetățenii trebuie, de asemenea, să fie informați și educați cu privire la incendiile forestiere, iar în acest sens, Executivul UE finanțează acțiuni care facilitează cooperarea și coordonarea răspunsurilor la incendiile de vegetație

Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (CCR) a dezvoltat profiluri de țară în cadrul Sistemului global de informare împotriva incendiilor (GWIS) pentru a sprijini gestionarea incendiilor forestiere și pentru a reduce riscul de dezastru în întreaga lume, în special în America Latină și Caraibe.

În prezent, există peste 50 de programe UE care abordează această prioritate regională, iar noul buget pentru o „Europă globală” va include, de asemenea, o strategie specifică pentru Pădurea Amazoniană, în coordonare cu statele membre ale UE.