Biodiversitate

Comisia Europeană: Pactul Ecologic pune accentul pe construirea unei Europe mai sănătoase prin combaterea poluării și a schimbărilor climatice

European Parliament

Poluarea atmosferică și fonică, efectele schimbărilor climatice (de exemplu caniculele) și expunerea la substanțe chimice periculoase provoacă probleme de sănătate în Europa, astfel că se estimează că problemele de mediu contribuie la 13 % din numărul deceselor, potrivit unei evaluări referitoare la sănătate și mediu publicate pe data de 8 septembrie de Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel național (19%) se înregistrează în România, iar cea mai scăzută – în Suedia și Danemarca (10%).

„Deși observăm îmbunătățiri în ceea ce privește mediul din Europa, iar Pactul Ecologic pune un accent clar pe un viitor durabil, raportul arată că sunt necesare acțiuni ferme pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili membri ai societății noastre, deoarece sărăcia este însoțită adesea de traiul în condiții de mediu necorespunzătoare și de o stare de sănătate precară. Aceste legături trebuie incluse într-o abordare integrată care să ducă la o Europă mai incluzivă și mai sustenabilă”, a afirmat Hans Bruyninckx, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu (AEM).

O parte semnificativă din povara bolilor în Europa continuă să fie atribuită poluării mediului în urma activității umane, potrivit raportului AEM „Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe” (Mediu sănătos, trai sănătos: modul în care mediul influențează sănătatea și bunăstarea în Europa). Raportul, care se bazează în mare măsură pe datele Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la cauzele deceselor și ale bolilor, evidențiază motivele pentru care calitatea mediului din Europa are un rol esențial în determinarea stării de sănătate și a bunăstării noastre. De asemenea, demonstrează modul în care privațiunile sociale, comportamentele nesănătoase și schimbările demografice din Europa influențează sănătatea de mediu, afectând în mod deosebit persoanele cele mai vulnerabile.

Poluarea atmosferică rămâne principalul risc de mediu la adresa sănătății în Europa, provocând anual peste 400 000 de decese premature în UE. Pe al doilea loc se situează poluarea fonică, care contribuie la 12 000 de decese premature, urmată de efectele schimbărilor climatice, în special caniculele.

La nivelul continentului european, povara poluării și a schimbărilor climatice variază, existând diferențe clare între țările din estul și cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel național (27 %) se înregistrează în Bosnia și Herțegovina, iar cea mai scăzută – în Islanda și Norvegia (9 %).

În general, comunitățile defavorizate social se zbat sub o povară întreită: sărăcia, mediul de slabă calitate și sănătatea precară. Comunitățile mai sărace sunt expuse adesea la niveluri mai mari de poluare și de zgomot, precum și la temperaturi ridicate, iar afecțiunile medicale preexistente le măresc vulnerabilitatea la pericolele de mediu pentru sănătate. Sunt necesare măsuri specifice pentru a îmbunătăți condițiile de mediu în care trăiesc cele mai vulnerabile persoane din Europa.

Oamenii sunt expuși permanent la riscuri multiple, printre care cele asociate poluării atmosferice și a apei, poluării fonice și substanțelor chimice, care se combină și, în unele cazuri, acționează la unison afectând sănătatea. Orașele europene au o vulnerabilitate aparte la aceste amenințări multiple, având în plus un acces mai restrâns la spații verzi și albastre.

Una dintre cercetările în curs investighează legăturile dintre pandemia actuală de COVID-19 și dimensiunile de mediu. Se crede că virusul care cauzează COVID-19 a făcut un „salt între specii”, de la animale la om, un rezultat neprevăzut al presiunii pe care creșterea consumului o pune asupra sistemelor naturale. În ceea ce privește impactul COVID-19 asupra comunităților, primele dovezi sugerează că ratele mai mari ale mortalității pot avea legătură cu poluarea atmosferică și cu sărăcia. Potrivit evaluării inițiale din raport, pentru clarificarea acestor interacțiuni mai sunt necesare cercetări suplimentare.

Raportul insistă asupra faptului că este necesară o abordare integrată a politicilor de mediu și de sănătate pentru a combate riscurile de mediu, a proteja persoanele cele mai vulnerabile și a beneficia pe deplin de contribuția naturii la sănătatea și bunăstarea noastră.

În cadrul UE, Pactul ecologic european aduce o schimbare crucială de direcție în agenda politică europeană și expune o strategie durabilă și favorabilă incluziunii menită să îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții oamenilor, să îngrijească natura și să nu lase pe nimeni în urmă.