Economie

Cerere de propuneri pentru Pactul ecologic european: investiții de 1 miliard EUR pentru a stimula tranziția verde și digitală

Comisia Europeană a lansat, pe data de 17 septembrie, o cerere de propuneri în valoare de 1 miliard EUR pentru proiecte de cercetare și inovare care să răspundă crizei climatice și să contribuie la protejarea biodiversității și a ecosistemelor unice ale Europei.

Cererea de propuneri a Pactului ecologic european, finanțată din programul Orizont 2020, pentru care înscrierile se deschid pe 18 septembrie, va stimula redresarea Europei în urma crizei provocate de coronavirus, prin transformarea provocărilor ecologice în oportunități de inovare.

„Cererea de propuneri a Pactului verde european în valoare de 1 miliard EUR este ultima și cea mai amplă cerere de propuneri din cadrul programului Orizont 2020. Datorită faptului că se axează pe inovare, această investiție va accelera o tranziție justă și durabilă către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050”, a declarat Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

Această cerere de propuneri a Pactului ecologic european diferă de cererile de propuneri anterioare din cadrul programului Orizont 2020 în ceea ce privește unele aspecte importante. Dat fiind caracterul urgent al provocărilor pe care le abordează, ea urmărește obținerea unor rezultate clare și perceptibile pe termen scurt și mediu, dar cu o perspectivă de schimbare pe termen lung. Există mai puține acțiuni, dar acestea sunt mai orientate, mai ample și mai vizibile, cu accent pe scalabilitate, diseminare și adoptare rapide.

Se preconizează că proiectele finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri vor avea rezultate cu beneficii concrete în zece domenii:

Opt domenii tematice care reflectă principalele fluxuri de lucru din cadrul Pactului ecologic european:

Obiective tot mai ambițioase în materie de climă;

Energie curată, accesibilă ca preț și sigură;

Industrie pentru o economie curată și circulară;

Clădiri eficiente din punct de vedere energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor;

Mobilitate durabilă și inteligentă;

De la fermă la consumator;

Biodiversitate și ecosisteme;

Medii fără substanțe toxice, poluare zero

Și două domenii orizontale, consolidarea cunoștințelor și capacitarea cetățenilor, care oferă o perspectivă pe termen mai lung în ceea ce privește realizarea transformărilor prevăzute în Pactul verde european.

Investiția de 1 miliard EUR va dezvolta în continuare sistemele și infrastructurile de cunoaștere europene. Cererea de propuneri include oportunități de cooperare internațională prin abordarea nevoilor națiunilor mai puțin dezvoltate, în special din Africa, în contextul Acordului de la Paris, precum și în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 26 ianuarie 2021, preconizându-se ca proiectele selectate să fie demarate în toamna anului 2021.

În cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării care se vor desfășura online în perioada 22-24 septembrie 2020, va avea loc un eveniment intitulat „Horizon 2020 Green Deal Call Info Day & Brokerage Event” („Ziua de informare și evenimentul de brokeraj privind cererea de propuneri a Pactului ecologic european în cadrul programului Orizont 2020”).

Pactul verde european reprezintă schița și foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, cu o economie durabilă care nu lasă pe nimeni în urmă.