EconomieImportantȘtiri

Bugetul anual al UE pentru 2022: 167,8 miliarde de euro. Cheltuielile pentru tranziția verde și digitalizare, prioritare

Comisia Europeană a prezentat marți, 8 iunie, bugetul anual al UE pe anul 2022, care are o valoare de 167,8 miliarde EUR, ce urmează să fie completat de granturi cu o valoare estimată de aproximativ 143,5 miliarde EUR din cadrul instrumentului NextGenerationEU. Executivul UE precizează că va acorda prioritate cheltuielilor legate de tranziția verde și digitală pentru a se asigura că Europa devine mai rezilientă și este pregătită pentru viitor.

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care sunt relevante pentru asigurarea unei redresări durabile. În acest scop, Comisia propune alocarea următoarelor sume (ca angajamente):

– 118,4 miliarde de euro sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), pentru a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și a face economiile și societățile din UE mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranziției verzi și digitale;
– 53,0 miliarde de euro politicii agricole comune și 972 de milioane EUR Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea anvergurii necesare a măsurilor de gestionare a crizelor. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ar putea primi încă 5,7 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU;
– 36,5 miliarde de euro pentru dezvoltare regională și coeziune, la care se adaugă 10,8 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU în cadrul REACT-EU pentru a sprijini răspunsul în situații de criză și repararea daunelor provocate de criză;
– 14,8 miliarde de euro pentru sprijinirea partenerilor și a intereselor noastre în lume, din care 12,5 miliarde de euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa în lume (IVCDCI – Europa în lume) și 1,6 miliarde de euro pentru ajutor umanitar (HUMA);
– 13,1 miliarde de euro pentru cercetare și inovare, din care 12,2 miliarde de euro pentru programul emblematic de cercetare al Uniunii – Orizont Europa. Acesta ar putea primi încă 1,8 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU;
– 5,5 miliarde de euro pentru investiții strategice europene, din care 1,2 miliarde de euro pentru InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie (cercetarea și inovarea, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,8 miliarde de euro pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere și 1,2 miliarde de euro pentru programul Europa digitală în vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU ar putea primi încă 1,8 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU;
– 4,7 miliarde de euro pentru componenta „Capitalul uman, coeziune socială și valori”, din care 3,4 miliarde de euro pentru Erasmus+ în vederea creării de oportunități de educație și mobilitate pentru cetățeni, 401 milioane de euro pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 250 de milioane de euro pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;
– 2,1 miliarde de euro pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;
– 1,9 miliarde de euro pentru mediu și politici climatice, din care 708 milioane de euro pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, și 1,2 miliarde de euro pentru Fondul pentru o tranziție justă în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție justă ar putea primi încă 4,3 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU;
– 1,9 miliarde de euro pentru protejarea frontierelor, din care 780 de milioane de euro pentru Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF) și 758 de milioane de euro pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);
– 1,9 miliarde de euro pentru a sprijini țările candidate și potențial candidate să îndeplinească cerințele procesului de aderare la Uniune, în principal prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III);
– 1,3 miliarde de euro pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,1 miliarde de euro pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;
– 1,2 miliarde de euro pentru abordarea provocărilor în materie de apărare și securitate comună, din care 950 de milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA) și 232 de milioane de euro pentru sprijinirea mobilității militare;
– 905 milioane de euro pentru a asigura funcționarea pieței unice, inclusiv 584 de milioane de euro pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane de euro pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;
– 789 de milioane de euro pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 95 de milioane de euro pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată trimite rapid asistență operațională în caz de criză. RescEU ar putea primi încă 680 de milioane de euro din instrumentul NextGenerationEU;
– 600 de milioane de euro pentru securitate, din care 227 de milioane de euro pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică.