EconomieȘtiri

Comisia Europeană a prezentat noile reguli cu privire la activitățile economice clasificate drept „verzi”

European Parliament

Comisia Europeană a anunțat pe 21 aprilie un nou set de reguli care încearcă să clasifice mai clar activitățile economice considerate drept „verzi”, care contribuie cel mai mult la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE. Scopul acestei reglementări este acela de a ajuta investitorii să își reorienteze investițiile către proiecte mai ecologice, relatează postul CNBC.

Înainte de a putea intra în vigoare, clasificarea, cunoscută sub numele de taxonomie, va fi discutată acum cu de statele membre și membrii Parlamentului European.

Noua clasificare consideră că o activitate economică este ecologică dacă contribuie la unul din două obiective posibile: reduce sau previne impactul negativ al schimbărilor climatice asupra oamenilor, naturii; sau dacă contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Aceste criterii, vor fi revizuite periodic, se bazează pe recomandările științifice făcute de grupul de experți tehnici (TEG) dedicat finanțării durabile. Ele sunt rezultatul unui feedback amplu primit din partea părților interesate, precum și al discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul. Acest act delegat ar acoperi activitățile economice a circa 40 % dintre companiile cotate la bursă, în sectoarele de activitate care generează aproape 80 % din emisiile directe de gaze cu efect de seră din Europa. Printre aceste sectoare se numără energia, silvicultura, industria manufacturieră, transportul și construcțiile, se arată într-un comunicat al Comisiei.

Noul set de reguli acoperă 13 sectoare, inclusiv energia regenerabilă, transportul, silvicultura, industria prelucrătoare, clădirile, asigurările și chiar artele, care împreună reprezintă aproape 80% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, a transmis Executivul UE.

Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei urmărește să sprijine investițiile durabile, oferind mai multă claritate în legătură cu activitățile economice care contribuie cel mai mult la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE.

Taxonomia UE este un instrument robust, întemeiat pe date științifice, care oferă transparență întreprinderilor și investitorilor. Aceasta definește un limbaj comun pe care investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în proiecte și activități economice care au un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului. În egală măsură, va introduce și obligații de publicare de informații pentru întreprinderi și participanții la piețele financiare.

Comisia Europeană a prezentat și o propunere de Directivă privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea. Această propunere de directivă vizează să îmbunătățească fluxul de informații între întreprinderi. Această propunere va asigura o mai mare coerență în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea, astfel încât firmele din domeniul financiar, investitorii și publicul larg vor putea utiliza informații comparabile și fiabile în materie de durabilitate.

Totodată, Executivul UE adoptat și șase acte delegate de modificare privind obligațiile fiduciare, consultanța în materie de investiții și de asigurări vor asigura faptul că firmele din domeniul financiar, cum ar fi consultanții, administratorii de active sau companiile de asigurări, vor include preocupările legate de durabilitate în cadrul procedurilor lor și al consultanței în materie de investiții pe care o oferă clienților lor.