BiodiversitateȘtiri

Programul LIFE: 121 de milioane euro în noi proiecte pentru mediu și politici climatice

Comisia Europeană a anunțat miercuri investiții în valoare de 121 de milioane de euro în noi proiecte integrate în cadrul programului LIFE pentru mediu, natură și politici climatice, se arată într-un comunicat al Executivului UE, citat de TVR.

Această finanțare – majorată cu 20 % în comparație cu anul trecut – va promova redresarea verde și va ajuta Belgia, Germania, Irlanda, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Slovacia să își atingă obiectivele ecologice. Se preconizează că aceste proiecte integrate vor canaliza fonduri suplimentare semnificative, ajutând statele membre să valorifice alte surse de finanțare ale UE, inclusiv fonduri agricole, structurale, regionale și de cercetare, precum și fonduri naționale și investiții din partea sectorului privat.

„Pentru a materializa Pactul verde european, trebuie să începem să mobilizăm resursele fără precedent puse la dispoziție pentru tranziția verde a Europei în cadrul bugetului nostru pe termen lung și al fondului de redresare”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Sprijin pentru acțiuni concrete de protejare a mediului și de refacere a naturii

„Aceste proiecte integrate din cadrul programului LIFE sprijină acțiuni concrete de protejare a mediului și de refacere a naturii, susținând biodiversitatea. Grație acestor investiții, ajutăm țările și regiunile să facă față crizelor în materie de climă și de biodiversitate și să construiască un viitor just și durabil”, adăugat oficialul.

Finanțarea, reînnoită și sporită, care a fost mobilizată în cadrul programului LIFE va sprijini 12 proiecte la scară largă în domeniul mediului și al climei în 11 state membre

Proiectele integrate îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor, ajutând statele membre să respecte legislația UE în șase domenii: natură, apă, aer, deșeuri, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Aceste proiecte sprijină planurile necesare pentru punerea în aplicare a legislației în materie de mediu și climă într-o manieră coordonată și pe scară largă la nivel teritorial. Investițiile în cadrul programului LIFE anunțate astăzi sunt menite să canalizeze fonduri suplimentare semnificative din alte surse ale UE, inclusiv fonduri agricole, regionale și structurale, programul Orizont 2020, precum și fonduri din partea unor actori naționali și regionali și a unor investitori privați.

Conservarea naturii: cinci proiecte privind natura urmând a fi derulate în Letonia, Slovacia, Italia, Olanda și Germania vor contribui la refacerea ecosistemelor naturale, în concordanță cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, prin îmbunătățirea gestionării rețelei Natura 2000 și printr-o mai bună conectare a zonelor sale protejate. Diverse habitate și specii au de câștigat de pe urma acestor proiecte, inclusiv pădurile, râurile, terenurile agricole, pajiștile, turbăriile, speciile acvatice și păsările.

Apă: în sprijinul Directivei-cadru a UE privind apa, un proiect urmând a fi derulat în Franța va introduce măsuri de îmbunătățire a calității apei din regiunea Pays de la Loire. Un alt proiect va contribui la curățarea bazinului hidrografic al râului Pilica din Polonia cu ajutorul unor acțiuni-pilot privind infrastructura albastră și verde și al altor inițiative.

Gestionarea deșeurilor: în sprijinul Planului de acțiune al UE pentru economia circulară, un proiect belgian va reduce deșeurile din plastic prin încurajarea sustenabilității, de la creșterea duratei de viață a produselor la prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor.

Atenuarea schimbărilor climatice: un proiect va contribui la reducerea dependenței Ungariei față de lignit. Finanțarea pentru programul LIFE va ajuta autoritățile să decarbonizeze treptat centrala electrică de la Mátra, prin înlocuirea unităților producătoare de energie electrică pe bază de lignit cu soluții tehnologice cu emisii reduse de dioxid de carbon. Programul LIFE va ajuta, de asemenea, regiunea Małopolska din Polonia să își pună în aplicare Planul regional de acțiune pentru climă și energie, cu scopul de a garanta o tranziție justă. Un proiect urmând a fi derulat în Irlanda va restabili aproximativ 10 000 de hectare de turbării care au un potențial ridicat de stocare a carbonului – o zonă cu o întindere aproape egală cu cea a orașului Dublin.

Adaptarea la schimbările climatice: finanțarea pentru programul LIFE va ajuta insulele Azore din Portugalia să devină mai reziliente la schimbările climatice. Echipa de proiect va contribui la implementarea programului regional de adaptare la schimbările climatice pe cele nouă insule.

Ce este programul LIFE

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5 500 de proiecte în întreaga UE și în țări din afara UE. În orice moment, circa 1 100 de proiecte se află în curs de derulare. Bugetul programului pentru perioada 2014–2020 era fixat la 3,4 miliarde EUR în prețuri curente.

Acordul politic privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 prevede suma de 5,4 miliarde EUR în prețuri curente pentru programul LIFE,