BiodiversitateLanț alimentarȘtiri

Politica de promovare a produselor agricole din UE trebuie revizuită fundamental, susține EPHA

Sursa: EPHA

În răspunsul său la o consultarea publică pe tema politicii de promovare a produselor agricole din UE, asociația non-profit Alianța Europeană pentru Sănătate Publică (EPHA) solicită o revizuire fundamentală a domeniului.

Obiectivul actual al politicii de promovare este „îmbunătățirea competitivității sectorului agricol al Uniunii Europene”, un obiectiv restrâns care nu este compatibil cu noul cadru pentru politici alimentare și agricole creat de Pactul Ecologic European și de strategia Farm to Fork. O axare doar pe competitivitate nu poate promova o tranziție cuprinzătoare către sisteme alimentare durabile și ar putea duce la compromisuri în legătură cu alte obiective ale politicii UE, inclusiv cu privind de sănătatea umană și planetară.

Printre altele, politica actuală nu este în concordanță cu:

  • obligațiile Comisiei Europene în temeiul Tratatului UE (Articolul 168 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE prevede că „Un nivel ridicat de protecție a sănătății umane va fi garantat în definirea și implementarea politicilor și activităților Uniunii”);
  • obiectivul gestionării bolilor netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul și diabetul de tip 2, după cum UE s-a angajat în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (Obiectivul 3 „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, indiferent de vârstă”) și viitorul Plan European de Luptă Împotriva Cancerului (atât consumul de alcool, cât și o dietă nesănătoasă sunt factori cheie de risc pentru bolile netransmisibile).

EPHA îndeamnă Comisia Europeană să efectueze o revizuire completă a politicii actuale de promovare pentru a se asigura că aceasta contribuie la obiectivele Strategiei Farm to Fork, care, printre altele, evidențiază importanța unei tranziții alimentare către un consum mai ridicat de cereale integrale, fructe și legume, leguminoase și nuci, reducând totodată aportul de carne, zaharuri, sare și grăsimi.

Stabilind o legătură mai bună între cerere și ofertă, politica de promovare ar trebui utilizată pentru a crea schimbări ale cererii pentru a oferi producătorilor stimulente de piață care să fie în concordanță cu o tranziție către o agricultură înclinată spre o nutriție sănătoasă și sisteme alimentare care sa pună accent pe bunăstarea animalelor și a mediului înconjurător.

În răspunsul său, EPHA subliniază că o schimbare de scop trebuie să fie însoțită de o realocare a priorităților de finanțare.