Știri

Îmbunătățirea colectării și tratării apelor uzate în UE contribuie la reducerea poluării mediului. România, codașă la acest capitol

Sursa: European Commission

Comisia Europeană a publicat cel de al 10-lea raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, măsură care are un rol important în cadrul eforturilor de îndeplinire a obiectivelor Pactului Ecologic European.

Raportul, publicat pe 10 septembrie, arată că s-a înregistrat o îmbunătățire globală a colectării și a tratării apelor uzate în orașele europene, însă nivelurile de succes diferă între statele membre. Raportul face parte din eforturile Comisiei de a reduce la zero poluarea și este publicat înaintea Strategiei privind substanțele chimice, care va fi adoptată în săptămânile următoare.

Al 10-lea raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane arată că nivelul de respectare a normelor UE privind colectarea și tratarea apelor uzate este ridicat și chiar a crescut față de perioada de raportare precedentă. Aceste îmbunătățiri contribuie la prevenirea poluării mediului. Însă, deși tendința continuă să fie pozitivă, directiva nu este încă respectată pe deplin. Finanțarea și planificarea continuă să reprezinte principalele provocări pentru serviciile din sectorul apei.

„Raportul confirmă că în întreaga UE există îmbunătățiri în privința colectării și a tratării apelor uzate. Normele UE au jucat un rol esențial pentru îmbunătățirea calității râurilor, lacurilor și mărilor de pe continentul nostru și au avut un impact benefic asupra sănătății și calității vieții europenilor”, a declarat comisarul european pentru mediu, pescuit și oceane, Virginijus Sinkevičius, potrivit Agerpres.

Conform raportului, care măsoară gradul de implementare a prevederilor Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, 95 % din apele uzate din UE sunt colectate, iar 88 % sunt tratate biologic. Deși tendința este pozitivă, continuă să fie necesare eforturi; 1 % din apele uzate urbane încă nu sunt colectate, iar peste 6 % nu sunt suficient de bine tratate pentru a respecta standardele de tratare secundară biologică. În multe state membre, nivelul actual al investițiilor este prea scăzut pentru a atinge și a menține pe termen lung conformitatea cu directiva, iar mai multe orașe din UE trebuie să construiască sau să modernizeze infrastructura de colectare a apelor uzate și să construiască stații de tratare moderne.

România este codașă la acest capitol, cu doar 15% din apele uzate fiind colectate, iar doar 9% sunt tratate biologic. Spre comparație, 51% din apele uzate în Bulgaria sunt colectate, iar 38% sunt tratate biologic.

Un studiu al OCDE publicat recent oferă o imagine clară a lacunelor în materie de investiții pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia va colabora cu statele membre relevante pentru ca acestea să utilizeze la maximum posibilitățile oferite de noul cadru financiar multianual și de Planul de redresare economică pentru Europa, prin includerea tratării apei și a salubrității printre prioritățile absolute.

Raportul acoperă peste 23 500 de orașe din UE incluse în domeniul de aplicare al directivei, în care populația și industria generează în fiecare an o cantitate de ape uzate de peste 610 milioane de locuitori echivalenți. Aceasta înseamnă în jur de 490 de milioane de căzi de apă uzată pe zi.

Directiva privind tratarea apelor uzate urbane impune ca statele membre să se asigure că orașele și celelalte localități de pe teritoriul lor colectează și tratează în mod corespunzător apele uzate. Apele uzate netratate pot fi contaminate cu bacterii și virusuri dăunătoare, prezentând astfel riscuri pentru sănătatea publică. Aceste ape conțin, de asemenea, nutrienți cum ar fi azotul și fosforul, care pot să fie dăunători pentru apele dulci și pentru mediul marin deoarece stimulează creșterea excesivă a algelor care inhibă dezvoltarea altor forme de viață, un proces cunoscut sub numele de eutrofizare. În 2019 a fost publicată o evaluare a directivei, care a concluzionat că, în general, aceasta este adecvată scopului, dar pot fi aduse îmbunătățiri.