ImportantȘtiri

Ce este Green Deal – Pactul Ecologic European care vrea să facă România verde!

Green Deal sau Pactul Ecologic European – două sintagme pe care le auzim frecvent în ultima perioadă, mai ales în relație cu protejarea mediului, cu reducerea poluării și cu eficientizarea energetică. Nu în ultimul rând, pentru România, Green Deal este sinonim și cu posibilități de finanțare europeană pentru proiecte verzi menite să aducă o creștere a calității vieții.

 • Ce este Green Deal
 • Principalele obiective ale Green Deal
 • Acțiuni în cadrul Green Deal
 • Domeniile de acțiune din cadrul Green Deal
 • Ce buget este alocat pentru Green Deal
 • Când începe și când se termină Green Deal
 • Importanța Green Deal pentru România

Ce este Green Deal

Green Deal este un set de inițiative și politici prin care Comisia Europeană și-a propus să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere al climei și poluării, până în 2050.

În mod oficial, Green Deal are definiția ca fiind ” foaia de parcurs a UE pentru a ajunge la o economie durabilă”.

Principalele obiective ale Green Deal

Comisia Europeană apreciază că Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie de creștere, una care să fie și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Astfel, principalele obiective ale Pactului Ecologic European – Green Deal sunt:
• Ca până în 2050, Uniunea Europeană să nu mai emită gaze cu efect de seră
• Creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor
• Nicio persoană și niciun loc nu va fi lăsat în urmă

Acțiuni în cadrul Green Deal

Pentru a-și atinge obiectivele – foarte ambițioase, Green Deal are prevăzut un plan de acțiuni menit că stimuleze utilizarea resurselor în mod eficient, prin trecerea la o economie circulară, dar și să se reducă poluarea și să se refacă biodiversitatea.

În cadrul Pactului Ecologic European sunt prevăzute, la nivelul tuturor sectoarelor economice, următoarea acțiuni:
• investiții în tehnologii ecologice
• sprijin pentru inovare în sectorul industrial
• introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase
• decarbonizarea sectorului energetic
• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
• colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial

Domeniile de acțiune din cadrul Green Deal

Pentru a avea rezultatele dorite, Green Deal va acționa în mai multe domenii. Acestea au fost bine stabilite ca direcții pentru care se vor elebora și actualiza legislații moderne, menite să aibă în centru protejarea mediului.

Iată care sunt domeniile de acțiune al Pactului Ecologic European:

 • Biodiversitate – Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil;
 • De la fermă la consumator – Modalități de a asigura un lanț alimentar mai durabil;
 • Agricultură sustenabilă – Sustenabilitate în agricultura europeană și mediul rural prin Politica Agricolă Comună;
 • Energie curată – Utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei;
 • O industrie durabilă – Modalități de a asigura cicluri de producție mai durabile, care respectă mai mult mediul înconjurător;
 • Construcții și renovare – Nevoia ca sectorul construcțiilor să devină mai curat;
 • Mobilitate durabilă – Promovarea unor mijloace de transport mai durabile;
 • Eliminarea poluării – Măsuri menite să reducă poluarea rapid și eficient;
 • Acțiuni privind clima – Programe și acțiuni prin care Uniunea Europeană să devină un spațiu neutru din punct de vedere al poluării până în 2050.

Ce buget este alocat pentru Green Deal

Green Deal reprezintă cel mai ambițion proiect al UE din punct de vedere al bugetului alocat. Suma totală se ridică la 1.000 de miliarde de euro.

Când începe și când se termină Green Deal

Pactul Ecologic European a fost prezentat pe 11 decembrie 2019. Primii pași – cei aflați acum în derulare, sunt de elaborare și adoptare a planurilor de acțiuni. În paralel se are în vedere și actualizarea și completarea legislației în acord cu prioritățile și ambițiile UE privind Green Deal.

Programul Comisiei Europene este unul multianual, programat să se încheie în 2050.

Importanța Green Deal pentru România

Probabil mulți români se întreabă ce importanță și impact are Green Deal asupra vieții lor. Trebuie subliniat că Pactul Ecologic European nu este un program zonal, ci este gândit la nivelul întregii Uniuni Europene, deci cuprinde și țara noastră.

Importanța Green Deal pentru România este uriașă – pornind de la modul în care va fi finanțată agricultura cu fonduri europene condiționate de implementarea măsurilor de mediu, până la transformarea modului de producere a energiei, la reciclare sau a construcțiilor eficiente energetic.