• Despre
 • Politica de confidențialitate
 • Cookies
 • Termeni și condiții
 • greendeal.ro
 • Energie curată
 • Economie
 • Biodiversitate
 • Agricultură sustenabilă
 • Lanț alimentar
 • Stoparea poluării
 • Finanțare
 • Analize și opinii
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene Green Deal 2021. Sesiune de finanțare pentru pachete de inovare de tipul climate-resilient

  GreenDeal.ro GreenDeal.ro -

  Fonduri europene prin Green Deal 2021. Programul Orizont 2020 – European Green Deal a deschis sesiunea de proiecte pentru finanțarea Pachetelor de inovare de tipul climate-resilient pentru regiunile UE. Termenul limită pentru depunerea proiectelor de finanțare este 26 ianuarie 2021.

  Scopul acțiunii de finanțare

  Misiunea planificată Horizon Europe privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea socială, va testa, evalua și extinde o serie de soluții de adaptare, cu scopul de a declanșa transformări societale între sistemele cheie ale comunității (de exemplu, sănătate, producția primară, inclusiv agricultură, silvicultură pescuit și acvacultură, apă; mediu, inclusiv biodiversitatea, și infrastructură, inclusiv energie curată și transport), care sunt esențiale pentru construirea rezistenței și creșterea durabilă. Prin urmare, acțiunile finanțate în cadrul acestui subiect al apelului vor servi drept facilitatori timpurii în identificarea prealabilă și modernizarea celor mai promițătoare soluții intersectoriale la scară regională.

  Finanțarea se acordă pentru:

  Cine poate accesa finanțarea

  Beneficiarii eligibili pentru aceste finanțări din Green Deal sunt persoane juridice stabilite în următoarele țări și teritorii:

  Bugetul alocat sesiunii de proiecte

  Finanțarea proiectelor se face de către Comisia Europeană, astfel:

  În cadrul apelului există două tipuri de acțiuni în cadrul cărora pot fi depuse propunerile de proiecte:

  Tipul acțiunii: Acțiune de coordonare și sprijin (CSA)

  Acțiunile ce constau, în principal, în măsuri însoțitoare, cum ar fi standardizarea, diseminarea, sensibilizarea și comunicarea, crearea de rețele, servicii de coordonare sau de sprijin, dialoguri de politici și exerciții și studii de învățare reciprocă, inclusiv studii de proiectare pentru infrastructură nouă și pot include, de asemenea, activități complementare de planificare strategică, crearea de rețele și coordonarea între programe din diferite țări.
  Rata de finanțare: 100%Tipul acțiunii: Acțiune de inovare (IA)

  Acțiune ce constă în principal în activități care vizează direct producerea de planuri și aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, acestea pot include prototiparea, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea pe scară largă a produselor și replicarea pieței.

  O „demonstrație sau pilot” își propune să valideze viabilitatea tehnică și economică a unei tehnologii, produse, procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite într-un mediu operațional (sau aproape de operațional), indiferent dacă este industrial sau altfel, implicând, după caz, o scară mai mare prototip sau demonstrator.

  O „replicare a pieței” își propune să susțină prima aplicație / implementare pe piață a unei inovații care a fost deja demonstrată, dar care nu a fost încă aplicată / desfășurată pe piață din cauza eșecurilor pieței / barierelor în calea adoptării. „Replicarea pieței” nu acoperă mai multe aplicații pe piață ale unei inovații care a fost deja aplicată cu succes o dată pe piață.

  „În primul rând” înseamnă nou cel puțin pentru Europa sau nou cel puțin pentru sectorul aplicațiilor în cauză. Adesea, astfel de proiecte implică o validare a performanțelor tehnice și economice la nivel de sistem în condițiile reale de funcționare oferite de piață.
  Proiectele pot include activități limitate de cercetare și dezvoltare.

  Rata de finanțare: 70% (cu excepția persoanelor juridice non-profit, unde se aplică o rată de 100%)

  Impactul așteptat în urma finanțării proiectelor prin Green Deal

  Impactul așteptat în urma finanțării proiectelor include:

  Subtema 1) Creșterea masivă a rezilienței comunității și a capacităților de a face față efectelor inevitabile ale schimbărilor climatice. Indicatorii de performanță ar trebui să includă, de exemplu, reducerea decalajului de protecție climatică, creșterea investițiilor ecologice etc.
  Subtema 2) Îmbunătățirea accesului la cunoștințe la soluții de adaptare prin sinergii și / sau integrarea platformei online cu Climate-ADAPT, serviciile Copernicus și alte platforme paneuropene existente,

  Activități eligibile pentru finanțare

  Propunerile trebuie să abordeze doar una din următoarele subteme:

  1. Pachete de inovare pentru adaptarea transformativă a regiunilor și comunităților europene (Acțiuni de inovare – IA)

  Acțiunile ar trebui să vizeze permiterea de schimbări rapide și de anvergură prin dezvoltarea de portofolii specifice regiunilor de soluții de cercetare și dezvoltare, suficient de mature pentru demonstrare, care pot include soluții bazate pe natură, tehnologii inovatoare, modele de finanțare, asigurare și guvernanță, conștientizare și comportament Schimbare. Pachetele de inovare ar trebui să acopere sistemele cheie ale comunității și să cuprindă soluțiile de adaptare și căile considerate esențiale pentru rezistența climatică și socială în contextele regionale specifice și calendarul stabilit. Contabilizând diferențele în ceea ce privește capacitățile adaptive și ratele de schimbare între țări, regiuni și comunități, pachetele de inovare ar trebui:

  Dimensiunea preconizată a propunerilor: Comisia consideră că propunerile de evaluare a impactului care solicită o contribuție de la UE între 10 și 15 milioane EUR ar permite abordarea adecvată a provocării specifice. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude depunerea și selectarea propunerilor care solicită alte sume.

  2. Sprijiniți proiectarea, testarea și modernizarea pachetelor de inovare (Acțiune de coordonare și asistență – CSA)

  Acțiunea ar trebui să sprijine punerea în aplicare și diseminarea pe scară largă a soluțiilor dezvoltate și testate la subtema 1.

  În special, acest domeniu de acțiune ar trebui să includă:

  Criterii de evaluare pentru proiectele depuse:

  Toate detaliile despre această sesiune de finanțare: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020) 

  Te-ar mai putea interesa

  ONG: Banca Europeană pentru Investiții trebuie să sprijine decarbonizarea sectorului transportului din UE Jean Ionescu, Corteva: ”Am dezvoltat o aplicație prin care fermierii pot vinde credite de carbon pe piața liberă” Comisar UE: PAC trebuie să ajute fermierii să facă față provocărilor generate de schimbările climatice

  Ultimele știri

  Profesor Oxford: Plasticul biodegradabil poate reduce poluarea cu deșeuri, dar prezintă și riscuri pentru mediu Experți: UE trebuie să se analizeze cu atenție potențialele efecte globale ale politicilor agricole verzi Studiu: România, printre cele mai scăzute emisii de CO2 per capita în UE