FinanțareȘtiri

Comisia Europeană: Peste 100 de milioane de euro pentru noi proiecte în Programul LIFE

Comisia Europeană a anunțat joi, 20 februarie, investiții de 101,2 milioane de euro în cele mai recente proiecte din cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice. Finanțarea va sprijini 10 proiecte de anvergură vizând mediul și clima în nouă state membre și va ajuta tranziția Europei către o economie sustenabilă și către neutralitate climatică. Aceste proiecte vor fi derulate în Cipru, Estonia, Franța, Grecia, Irlanda, Letonia, Slovacia, Cehia și Spania.

„Pactul ecologic european vizează îmbunătățirea bunăstării și a prosperității cetățenilor noștri, protejând totodată natura și clima. Proiectele din cadrul programului LIFE au jucat un rol important timp de mulți ani și continuă să aibă un impact major asupra mediului natural. Prin investițiile anunțate astăzi în valoare de 100 de milioane EUR, vom contribui la conservarea unor habitate naturale prețioase, la menținerea unui aer curat și la reducerea poluării în multe lacuri și râuri din Europa”, a declarat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

„Proiectele integrate din cadrul programului LIFE permit autorităților din statele membre să contribuie efectiv la ameliorarea mediului și a vieților oamenilor. Proiectele vor ajuta statele membre să conserve natura, să îmbunătățească calitatea aerului și a apei și să creeze condițiile unei economii ecologice. Toate acestea vor îmbunătăți capacitatea noastră de a face față schimbărilor climatice”, a precizat și comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius.

Proiectele integrate îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor, ajutând statele membre să respecte legislația UE în șase domenii: natură, apă, aer, deșeuri, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice. Ele sprijină punerea în aplicare a legislației în materie de mediu și climă într-o manieră coordonată și pe scară largă la nivel teritorial, antrenând finanțare din partea altor surse ale UE, a actorilor naționali și regionali și a investitorilor privați.

Investițiile în cadrul programului LIFE sunt menite să antreneze peste 6,5 miliarde de euro din fonduri suplimentare, deoarece statele membre pot utiliza și alte surse de finanțare ale UE, inclusiv fonduri agricole, regionale și structurale, programul Orizont 2020, precum și fonduri naționale și investiții ale sectorului privat.

Proiectele de mare anvergură vor sprijini Pactul ecologic european – Green Deal, și ambiția UE de a deveni până în 2050 primul continent al planetei care este neutru din punct de vedere climatic. Ele vor contribui la refacerea și la conservarea ecosistemelor și a speciilor de care toți depindem, la trecerea către o economie circulară, la îmbunătățirea calității aerului și a apei, la stimularea finanțării sustenabile și la creșterea capacității Europei de a face față schimbărilor climatice.

Impactul asupra mediului natural

Conservarea naturii: Proiectele integrate din Estonia, Irlanda și Cipru vor contribui la conservarea naturii Europei și la îmbunătățirea gestionării rețelei de zone protejate Natura 2000 din UE. Vor beneficia multe habitate și specii importante, de la păduri, terenuri agricole, pășuni, zone de coastă și turbării până la polenizatori. Aceste habitate servesc, de asemenea, ca importante rezervoare de carbon.
Gestionarea deșeurilor: Un proiect din Grecia va promova prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea acestora, reducând cantitatea de deșeuri municipale care ajung în depozitele de deșeuri. Se vor crea noi indicatori și standarde pentru deșeuri, pentru a contribui la dezvoltarea economiei circulare.
Calitatea aerului: Finanțarea în cadrul programului LIFE va ajuta Slovacia să respecte directivele UE privind calitatea aerului, reducând expunerea populației la poluanții aerieni nocivi. Aceleași beneficii vor fi obținute și în Cehia, care este afectată de probleme similare de calitate a aerului.
Apa: Proiectele integrate aplicate la nivelul bazinelor hidrografice vor proteja și îmbunătăți calitatea apei în Irlanda și în râurile și lacurile din Letonia, permițând țărilor respective să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Directivei-cadru a UE privind apa.
Adaptarea la schimbările climatice: Finanțarea în cadrul programului LIFE va sprijini, de asemenea, creșterea capacității de a face față schimbărilor climatice. Proiectele vor integra adaptarea la schimbările climatice în planificare și în alte domenii de politică din Spania și vor consolida capacitățile de adaptare în Franța prin utilizarea soluțiilor bazate pe natură.
Finanțarea sustenabilă: Tot în Franța, un proiect integrat va contribui la completarea cunoștințelor în acest domeniu și va aduce produsele financiare ecologice în centrul atenției.

Ce este Programul LIFE

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează începând cu anul 1992 și a cofinanțat peste 5.400 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. În orice moment, aproximativ 1 100 de proiecte se află în curs de derulare. Bugetul pentru perioada 2014 – 2020 este stabilit la 3,4 miliarde de euro în prețuri curente. Proiectele integrate din cadrul programului LIFE au fost introduse în 2014 pentru a ajuta statele membre să respecte legislația principală a UE în materie de mediu, natură și climă. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021 – 2027, Comisia propune majorarea finanțării programului LIFE cu aproape 60%.