FinanțareȘtiri

Consiliul European a adoptat Fondul pentru o tranziție justă, cu o valoare de 17,5 miliarde de euro

Consiliul European a adoptat, luni, 7 iunie, un regulament de instituire a unui fond în valoare de 17,5 miliarde EUR cu ajutorul căruia tranziția verde va deveni mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii, a anunțat instituția.

Fondul pentru o tranziție justă va finanța proiecte care vor reduce costurile socioeconomice pentru comunitățile din întreaga UE care depind în mare măsură de combustibilii fosili sau de sectoare industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră și care au nevoie să își diversifice economia locală.

Aceasta este una dintre măsurile pe care le ia UE pentru a-și atinge obiectivul de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și obiectivul de a ajunge la neutralitatea climatică până în 2050.

Regiunile și statele membre ale UE pornesc de pe poziții diferite în ceea ce privește tranziția climatică și au capacități diferite de a face față provocărilor care le așteaptă. În acest sens, Fondul pentru o tranziție justă urmărește să prevină adâncirea disparităților, investind în teritoriile care trebuie să elimine treptat producția și utilizarea cărbunelui, lignitului, turbei și șistului bituminos sau să transforme industriile extrem de poluante.

Finanțarea va fi acordată numai pe baza unor planuri teritoriale pentru o tranziție justă care urmează să fie elaborate de statele membre împreună cu autoritățile locale și regionale relevante. Planurile vor identifica teritoriile cele mai afectate și nevoile lor de investiții.

Cuantumul total de 17,5 miliarde de euro (la prețurile din 2018) este compus din 7,5 miliarde de euro disponibile pentru angajamentul bugetar pentru perioada 2021-2027 și din 10 miliarde EUR din partea Instrumentului de redresare (Next Generation EU) disponibile în anii 2021, 2022 și 2023.

Statele membre vor contribui, de asemenea, la programele Fondului pentru o tranziție justă. În plus, acestea pot transfera resurse din cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului social european Plus. În acest mod s-ar putea mobiliza investiții de aproape 30 de miliarde de euro.

Fondul pentru o tranziție justă este unul dintre cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă propus ca parte a Pactului verde european pentru a se asigura că tranziția are loc în mod echitabil. Ceilalți doi piloni sunt o garanție bugetară în cadrul programului InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public.