EconomieEnergie curatăFinanțareȘtiri

Comisia Europeană și BEI propun o facilitate de împrumut pentru sectorul public pentru a sprijini investițiile verzi

Comisia Europeană a prezentat o propunere privind o facilitate de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, se arată într-un comunicat al instituției europene.

Acest instrument va fi pusă în aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și va încuraja investițiile care sprijină tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic realizate de autoritățile din sectorul public în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Facilitatea va include 1,5 miliarde EUR sub formă de granturi din bugetul UE și până la 10 miliarde EUR sub formă de împrumuturi din surse proprii ale Băncii Europene de Investiții. Ea va mobiliza investiții de până la 25-30 de miliarde EUR pentru a ajuta teritoriile și regiunile cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, acordând prioritate celor care au o capacitate mai redusă de a face față costurilor tranziției.

Facilitatea va fi accesibilă tuturor statelor membre, inițial pe baza unor pachete financiare naționale, prin intermediul unor cereri de propuneri care îndeplinesc următoarele criterii:

  • proiectele aduc beneficii teritoriilor identificate într-un plan teritorial pentru o tranziție justă aprobat,
  • proiectele primesc un împrumut BEI în cadrul facilității și
  • proiectele nu generează suficiente fluxuri de venituri pe piață.

Proiectele trebuie să se conformeze, de asemenea, politicii de creditare a BEI. Printre domeniile de investiții se vor număra infrastructura energetică și de transport, rețelele de termoficare, transportul public, măsurile de eficiență energetică și infrastructurile sociale, precum și alte proiecte care pot aduce beneficii directe comunităților din regiunile afectate și care pot reduce costurile socioeconomice ale tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă sunt în prezent în curs de elaborare de către statele membre și vor fi aprobate de Comisia Europeană. Acestea vor oferi cadrul pentru sprijinul acordat prin cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă: Fondul pentru o tranziție justă, care va oferi granturi, o schemă specială în cadrul InvestEU pentru a atrage investiții private și facilitatea de împrumut pentru sectorul public. Comisia oferă sprijin tehnic pentru elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă tuturor celor 18 state membre care au solicitat acest lucru.

Etape ulterioare

Propunerea de astăzi va fi negociată cu Parlamentul European și cu Consiliul, în vederea adoptării sale rapide. Se preconizează lansarea primelor cereri de proiecte după adoptarea și intrarea în vigoare a facilității de împrumut pentru sectorul public și după aprobarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. Înainte de prima cerere de propuneri, va trebui semnat un acord administrativ cu Banca Europeană de Investiții pentru a stabili modalitățile de punere în aplicare a facilității.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a spus: „Astăzi (n.red. 28 mai) ne îndeplinim promisiunea de a oferi sprijin financiar regiunilor mai puțin avantajate, pentru a le ajuta să treacă la o economie mai neutră din punct de vedere climatic. Această facilitate de împrumut se va concentra pe stimularea investițiilor publice care pot contribui la tranziția verde în anumite părți ale Europei cu un nivel mai ridicat de emisii de dioxid de carbon și cu provocări socioeconomice mai mari, investiții care, altfel, nu ar avea loc. Fac apel la statele membre și la Parlamentul European să aprobe prezenta propunere, precum și Fondul pentru o tranziție justă, ca parte a eforturilor noastre de a ne asigura că economia europeană devine mai verde și mai rezilientă.”

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Deși în prezent ne concentrăm asupra eforturilor de trece cu bine peste pandemia provocată de coronavirus, nu trebuie să uităm de pagubele grave pe care le provoacă schimbările climatice asupra planetei noastre. Așa cum spunea și președinta von der Leyen, împotriva schimbărilor climatice nu există niciun vaccin. Trebuie să ne asigurăm în schimb că tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc într-un mod echitabil. Propunerea de astăzi este un instrument esențial pentru asigurarea acestui tratament echitabil, completând eforturile politicii de coeziune de a sprijini regiunile și cetățenii cei mai vulnerabili la ajustările necesare pentru tranziția către o Uniune neutră din punct de vedere climatic.”

Vicepreședinta Băncii Europene de Investiții Lilyana Pavlova, a adăugat: „În confruntarea cu provocarea socioeconomică majoră reprezentată de Covid-19, nu trebuie să uităm totuși de amenințarea gravă pe termen lung a schimbărilor climatice. În calitate de bancă europeană pentru climă, Banca Europeană de Investiții s-a angajat să dedice cel puțin 50% din împrumuturile sale acțiunii climatice și sustenabilității mediului până în 2025 și să-și alinieze toate activitățile de finanțare la obiectivele Acordului de la Paris până la sfârșitul anului. Mecanismul pentru o tranziție justă propus, pe care BEI intenționează să îl sprijine prin finanțările sale, va fi esențial pentru a garanta că transformarea economiilor noastre în direcția neutralității în materie de emisii de dioxid de carbon va implica beneficii comune, fără costuri disproporționate între regiuni. El reflectă solidaritatea europeană și este în concordanță cu obiectivele politicii de coeziune – de a ajuta fiecare regiune să își atingă pe deplin potențialul și de a crea convergență în ceea privește nivelul de trai și prosperitate în întreaga Uniune Europeană.”

Context

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public este al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă (MTJ) și se înscrie în eforturile Pactului verde european de a crea o economie neutră din punct de vedere climatic în Europa până în 2050. Mecanismul va promova echitatea socială în tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic în regiunile cele mai vulnerabile cu un consum ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Mecanismul este alcătuit din trei piloni de finanțare: Fondul pentru o tranziție justă, pentru care a fost prezentată o propunere la 14 ianuarie 2020 și pentru care se propune un buget majorat în contextul propunerii revizuite privind următorul buget pe termen lung al UE, o schemă specială pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU și facilitatea de împrumut pentru sectorul public adoptată astăzi de Comisie. Se preconizează că cei trei piloni vor mobiliza în economia UE investiții în valoare de cel puțin 150 de miliarde EUR în perioada 2021-2027.