EconomieȘtiri

Comisia Europeană își propune să investească în renovarea a 35 de milioane de clădiri până în 2030

Comisia Europeană a publicat pe 14 octombrie Strategia privind valul de renovări ale clădirilor pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor. Până în 2030, ar putea fi renovate 35 de milioane de clădiri și ar putea fi create până la 160 000 de locuri de muncă „verzi” suplimentare în sectorul construcțiilor, anunță Executivul UE.

Comisia Europeană își propune să atingă cel puțin rate duble de renovare în următorii zece ani și să asigure faptul că renovările duc la creșterea eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor. Acest lucru va îmbunătăți calitatea vieții pentru persoanele care trăiesc în clădiri și utilizează clădirile, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră din Europa, va stimula digitalizarea și va îmbunătăți reutilizarea și reciclarea materialelor.

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40 % din consumul de energie al UE și 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, numai 1 % din clădiri sunt supuse unor renovări eficiente din punct de vedere energetic în fiecare an, astfel încât este esențial să se ia măsuri eficace pentru ca Europa să devină neutră climatic până în 2050. În condițiile în care aproape 34 de milioane de europeni nu își pot permite să își încălzească locuințele, politicile publice de promovare a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic constituie un răspuns la sărăcia energetică, sprijină sănătatea și bunăstarea oamenilor și contribuie la reducerea facturilor la energie ale acestora. De asemenea, Comisia a publicat astăzi o recomandare adresată statelor membre, privind combaterea sărăciei energetice.

„Dorim ca orice persoană din Europa să aibă o locuință pe care să o poată ilumina, încălzi sau răci fără a intra în datorii sau fără a dăuna planetei. Valul de renovări ale clădirilor va îmbunătăți locurile în care muncim, trăim și studiem, reducând în același timp impactul nostru asupra mediului și asigurând locuri de muncă pentru mii de europeni. Avem nevoie de clădiri mai bune dacă vrem să reconstruim într-un mod mai temeinic”, a declarat vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.

La rândul său, comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, a afirmat că: „Redresarea ecologică începe acasă. Prin inițiativa «Valul de renovări ale clădirilor», vom aborda numeroasele bariere care, în prezent, fac ca renovarea să fie un proces complex, costisitor și de lungă durată, ceea ce frânează aplicarea unor măsuri extrem de necesare. Vom propune modalități mai bune de a măsura beneficiile în materie de renovare, standarde minime de performanță energetică, o mai mare finanțare și asistență tehnică din partea UE pentru a încuraja creditele ipotecare verzi și pentru a sprijini mai multe surse regenerabile de energie în ceea ce privește încălzirea și răcirea. Aceasta va reprezenta o schimbare majoră pentru proprietarii de locuințe, chiriași și autoritățile publice.”

Strategia va acorda prioritate acțiunilor în trei domenii: decarbonizarea sistemelor de încălzire și de răcire; abordarea problemei reprezentate de sărăcia energetică și de clădirile cu cele mai slabe performanțe; precum și renovarea clădirilor publice, cum ar fi școlile, spitalele și clădirile administrative. Comisia propune eliminarea barierelor existente de-a lungul întregului lanț de renovare – de la conceperea unui proiect, până la finanțarea și finalizarea acestuia – printr-un set de măsuri de politică, instrumente de finanțare și instrumente de asistență tehnică.

Strategia va include următoarele acțiuni principale:

  • informații, standarde și reglementări mai stricte privind performanța energetică a clădirilor, pentru a crea stimulente mai bune pentru renovările din sectorul public și din cel privat, inclusiv introducerea treptată a unor standarde minime obligatorii de performanță energetică pentru clădirile existente, norme actualizate privind certificatele de performanță energetică și o posibilă extindere a cerințelor privind renovarea clădirilor pentru sectorul public;
  • asigurarea unei finanțări accesibile și bine direcționate, inclusiv prin intermediul inițiativelor emblematice „Renovate” și „Power Up” ale Mecanismului de redresare și reziliență din cadrul NextGenerationEU, a unor norme simplificate pentru combinarea diferitelor surse de finanțare și a unor stimulente multiple pentru finanțarea privată;
  • sporirea capacității de pregătire și de punere în aplicare a proiectelor de renovare, de la asistența tehnică acordată autorităților naționale și locale până la formarea și dezvoltarea competențelor lucrătorilor care ocupă noile locuri de muncă „verzi”;
    extinderea pieței pentru produse și servicii de construcții durabile, inclusiv integrarea de noi materiale și soluții bazate pe natură, precum și o legislație revizuită privind comercializarea produselor pentru construcții și obiectivele de reutilizare și de valorificare a materialelor;
  • crearea unui noi Bauhaus european, un proiect interdisciplinar, coordonat de un consiliu consultativ format din experți externi care include oameni de știință, arhitecți, proiectanți, artiști, urbaniști și societatea civilă. De acum înainte, până în vara anului 2021, Comisia va desfășura un amplu proces participativ de creare în comun și apoi va institui o rețea de cinci Bauhaus fondatoare în 2022, în diferite țări ale UE;
  • dezvoltarea unor abordări bazate pe vecinătate, pentru a ajuta comunitățile locale să integreze soluțiile digitale și regenerabile și să creeze cartiere cu consum de energie zero, unde consumatorii devin „prosumatori” care vând energie în rețea. Strategia include și o inițiativă privind locuințele la prețuri accesibile pentru 100 de districte.

Revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile, în iunie 2021, va avea în vedere consolidarea obiectivului privind încălzirea și răcirea pe bază de energie din surse regenerabile și introducerea unui nivel minim de utilizare a energiei din surse regenerabile în clădiri. Comisia va examina, de asemenea, modul în care resursele bugetare ale UE, în paralel cu veniturile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), ar putea fi utilizate pentru a finanța schemele naționale privind eficiența energetică și economiile de energie care vizează populațiile cu venituri reduse. Cadrul privind proiectarea ecologică va fi dezvoltat în continuare pentru a furniza produse eficiente destinate a fi utilizate în clădiri și pentru a stimula utilizarea acestora.

Scopul inițiativei „Valul de renovări ale clădirilor” nu este doar de a face clădirile existente mai eficiente din punct de vedere energetic și neutre din punct de vedere climatic. Ea poate duce la transformări la scară largă ale orașelor noastre și ale mediului construit și poate constitui o oportunitate de a demara un proces de perspectivă pentru a armoniza durabilitatea cu stilul. După cum a anunțat președinta von der Leyen, Comisia va lansa un „nou Bauhauseuropean” în vederea cultivării unei noi estetici europene care să combine performanța cu inventivitatea. Obiectivul nostru este ca toată lumea să își poată permite o locuință și am vrea să combinăm accesibilitatea costurilor cu estetica într-un nou viitor durabil, afirmă CE.