EconomieEnergie curatăFinanțareȘtiri

CE lansează Platforma pentru o tranziție justă ce va ajuta statele UE să își elaboreze planurile pentru o tranziție justă

Sursa: Hydrogen Europe

Platforma pentru o tranziție justă, care va ajuta statele membre să își elaboreze planurile teritoriale pentru o tranziție justă și să acceseze fonduri de la bugetul de peste 150 de miliarde de euro al Mecanismului pentru o tranziție justă, a fost lansată oficial pe data de 29 iunie, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Această platformă online va oferi sprijin tehnic și consiliere părților interesate din sectorul public și privat din regiunile carbonifere și din alte regiuni cu emisii ridicate de dioxid de carbon, asigurând un acces facil la informații despre posibilitățile de finanțare și surse de asistență tehnică.

Platforma se va asigura că bugetul de 40 de miliarde de euro (în prețurile constante din 2018) propus în cadrul Fondului pentru o tranziție justă este direcționat către proiectele cele mai potrivite și că nicio regiune nu va fi neglijată. Totodată, platforma va sprijini accesul la schema specifică din cadrul InvestEU și la facilitatea de împrumut pentru sectorul public, care, alături de Fondul pentru o tranziție justă, constituie cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă.

Platforma va oferi:

  • sprijin tehnic și consiliere statelor membre și regiunilor, inclusiv în ceea ce privește operaționalizarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă și construirea unor rezerve de proiecte pentru Mecanismul pentru o tranziție justă;
  • un punct unic de acces pe internet, inclusiv posibilitatea de a contacta Comisia pentru a-i adresa întrebări tehnice și administrative legate de tranziția justă;
  • un schimb de informații, de experiență și de cunoștințe cu regiunile care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon, cu ajutorul unor baze specifice de date cu proiecte și experți;
  • un forum pentru dialogul pe tema tranziției juste la care să participe părțile interesate de la nivel local și național, partenerii sociali, autoritățile publice și instituțiile UE.

Evenimentul de lansare, desfășurat pe 29 iunie, marchează debutul unei săptămâni de evenimente online dedicate regiunilor care utilizează intens cărbunele, lignitul, turba și șisturile bituminoase, precum și regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon și organizate în cadrul Săptămânii virtuale a regiunilor carbonifere și al unui seminar dedicat regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Aceste evenimente vor oferi părților interesate informații despre noutățile apărute la nivelul politicilor UE, dar și oportunitatea de a face schimb de bune practici.

Către finele anului 2020, platforma va găzdui o bază de date cu proiecte și experți.

Cu această ocazie, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Prin Pactul verde îndrăznim să demonstrăm că este posibil un nou model de transformare favorabilă incluziunii, bazat pe o tranziție justă. Avem datoria de a profita de acest context în care ne reconstruim economiile și societățile pentru a clădi un viitor mai sustenabil pentru copiii și nepoții noștri. Cu ajutorul Platformei pentru o tranziție justă putem începe să facem primii pași în această direcție”.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Prin lansarea Platformei pentru o tranziție justă facem un pas hotărât către o Europă neutră din punct de vedere climatic. Încurajez așadar autoritățile din toate statele membre să o folosească din plin în procesul de elaborare și implementare a unor planuri teritoriale pentru o tranziție justă care să promoveze reînnoirea economică, noi competențe și noi oportunități de angajare. Mă voi asigura că nicio regiune nu va fi exclusă, astfel încât toate regiunile și toți europenii să poată profita de avantajele unui viitor digital mai ecologic și mai echitabil”.

„Platforma pentru o tranziție justă va oferi sprijin specific regiunilor care vor fi cele mai afectate de tranziția către o economie verde. Ea va concentra într-un singur loc expertiza din toate serviciile relevante ale Comisiei, pentru a garanta că regiunile care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon dispun de toate informațiile, instrumentele și sprijinul de care au nevoie pentru a-și transforma economiile într-un mod echitabil ”, a afirmat comisarul european pentru Energie, Kadri Simson.

Mecanismul pentru o tranziție justă face parte din demersurile Pactului verde european de a crea, până în 2050, o economie neutră din punct de vedere climatic în Europa. Mecanismul va urmări depășirea costurilor economice și sociale ale tranziției climatice în cele mai vulnerabile regiuni care utilizează intens combustibilii fosili și care au emisii ridicate de dioxid de carbon. Mecanismul este alcătuit din trei piloni de finanțare: Fondul pentru o tranziție justă, propus la 14 ianuarie 2020 și consolidat prin pachetul de măsuri de redresare din 27 mai, o schemă specifică pentru o tranziție justă din cadrul InvestEU și o facilitate de împrumut pentru sectorul public. Se preconizează că, în perioada 2021-2027, cei trei piloni vor mobiliza investiții de peste 150 de miliarde de euro în regiunile din UE care sunt cele mai vulnerabile la tranziția climatică.

Anunțată în Planul de investiții al Pactului verde european, Platforma pentru o tranziție justă are la bază activitățile Inițiativei pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție, pe care le extinde, și face parte din Mecanismul pentru o tranziție justă. Platforma va avea trei direcții de lucru: asistența tehnică coordonată din partea Comisiei Europene și a Grupului BEI, un punct unic de acces și un serviciu de asistență pe internet, precum și organizarea de evenimente de promovare a participării părților interesate și a schimbului de bune practici.