BiodiversitateEconomieFinanțareȘtiri

Programul LIFE: Investiții aprobate în valoare de peste 280 de milioane de euro

Finanțare aprobată pentru proiectele din programul LIFE! Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de peste 280 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE, instrumentul de finanțare pentru mediu și politici climatice al Blocului comunitar.

Finanțare aprobată pe 16 noiembrie va atrage investiții totale de aproape 590 de milioane de euro pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în materie de mediu, natură și politici climatice. Suma reprezintă o creștere de 37 % față de anul 2019.

Printre altele, proiectele vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde european, prin faptul că vor sprijini Strategia UE în domeniul biodiversității și Planul de acțiune pentru economia circulară și vor ajuta la redresarea ecologică în urma pandemiei de coronavirus și la transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Dintre noile proiecte, multe sunt proiecte cu caracter transnațional, care implică mai multe state membre.

„Pactului verde european este foaia noastră de parcurs către o Europă verde, favorabilă incluziunii și rezilientă. Proiectele LIFE întruchipează aceste valori deoarece reunesc statele membre în scopul protejării mediului, refacerii cadrului natural și sprijinirii biodiversității. Aștept cu interes rezultatele acestor noi proiecte”, a afirmat Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european

Proiectele au fost selectate dintre peste 1.250 de propuneri depuse în cererii de propuneri pe anul 2019 pentru programul LIFE, publicată în aprilie 2019. Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici climatice. El se derulează din anul 1992 și a cofinanțat peste 5.500 de proiecte în întreaga UE și în țări terțe. Sunt în desfășurare, în permanență, aproximativ 1.100 de proiecte. Bugetul programului pentru perioada 2014–2020 este de 3,4 miliarde de euro în prețuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru perioada 2021-2027, Comisia propune majorarea finanțării pentru programul LIFE cu aproape 60%.

Informații despre proiectele aprobate:

  • 34 de proiecte LIFE din domeniul naturii și biodiversității – vor sprijini punerea în aplicare a Directivei UE privind păsările și a Directivei privind habitatele, precum și a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030. Acestea dispun de un buget total de 221 de milioane EUR, din care 133 de milioane de euro vor reprezenta contribuția UE.
  • 47 de proiecte LIFE din domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor – vor mobiliza 208 milioane de euro, din care UE va furniza 76 de milioane de euro. Aceste proiecte vizează întreprinderea de acțiuni în cinci domenii: aer, mediu și sănătate, utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară, deșeuri și apă.
  • 8 proiecte LIFE în materie de guvernanță și informare în domeniul mediului, în valoare de aproape 17 milioane de euro, din care contribuția UE este cu puțin peste 9 milioane de euro – vor crește gradul de sensibilizare a publicului larg cu privire la problemele de mediu și vor ajuta autoritățile să promoveze, să monitorizeze și să asigure respectarea legislației UE în materie de mediu.
  • 16 proiecte LIFE din domeniul atenuării schimbărilor climatice – vor avea un buget total de aproximativ 86 de milioane de euro, din care cu puțin sub 32 de milioane de euro sunt furnizate de UE.
  • 15 proiecte LIFE din domeniul adaptării la schimbările climatice – vor mobiliza 50 de milioane de euro, din care 26 de milioane de euro vor proveni din fonduri UE.
  • 3 proiecte LIFE în materie de guvernanță și de informare în domeniul climei –  vor îmbunătăți guvernanța și vor crește gradul de sensibilizare cu privire la schimbările climatice, au un buget total de 7 milioane de euro, la care UE contribuie cu puțin sub 4 milioane de euro.