FinanțareȘtiri

5,8 miliarde de euro din programul Orizont Europa pentru cercetare și inovare în sprijinul Green Deal

Comisia Europeană a anunțat miercuri, 16 iunie, că aproximativ 5,8 miliarde euro din fondurile alocate porgramului Orizont Europa vor fi investite în cercetare și inovare cu scopul sprijinirii Pactul ecologic european și angajamentul Uniunii de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume până în 2050.

Executivul UE a adoptat programul principal de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, în care sunt prezentate obiectivele și domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 14,7 miliarde EUR. Din acest total, 5,8 miliarde EUR vor fi direcționate către cercetare și inovare în sprijinul Pactul verde european

Fondurile vor sprijini proiecte care fac să progreseze cercetarea științifică în domeniul schimbărilor climatice și care dezvoltă soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea la evoluțiile climatice.

De exemplu, fondurile vor sprijini cercetarea tehnologiilor care vor accelera, într-un mod sustenabil și echitabil, tranziția către o energie și o mobilitate curate, vor contribui la adaptarea sistemelor alimentare, vor sprijini economia circulară și bioeconomia, vor contribui la menținerea și consolidarea absorbanților naturali de carbon din ecosisteme și vor promova adaptarea la schimbările climatice.

Programul de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022 include acțiuni speciale de sprijinire și de consolidare a cooperării prin intermediul unor inițiative multilaterale în domenii precum protecția biodiversității și a climei, observațiile de mediu, cercetarea oceanelor sau sănătatea mondială. De asemenea, programul include acțiuni specifice cu parteneri cheie din afara UE, inclusiv prima „inițiativă pentru Africa”, ambițioasă și cuprinzătoare.

Primele cereri de propuneri se vor deschide la 22 iunie pe portalul de finanțare și licitații al Comisiei.

Orizont Europa este programul de cercetare și inovare al UE în valoare de 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027 și succesorul programului Orizont 2020.

Majoritatea fondurilor se alocă pe baza unor cereri competitive de propuneri, stabilite în cadrul programelor de lucru. Încă de la începutul anului 2021 au fost deja deschise noi oportunități de finanțare: în luna februarie, Comisia a lansat primele cereri ale Consiliului European pentru Cercetare în cadrul programului Orizont Europa, iar în martie a lansat noul Consiliu European pentru Inovare.